НБУ висловився про правовий статус Bitcoin

Національний банк України (НБУ) констатує відсутність у так званої “криптовалюти Bitcoin” певного правового статусу в Україні.

“Bitcoin зараз не має певного правового статусу в Україні. Визначення такого статусу ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin і регулювання угод з ним у світі”, – сказав агентству заступник глави НБУ Олег Чурій.

Він звернув увагу, що в деяких країнах офіційно дозволені операції з Bitcoin. Зазвичай Bitcoin розглядається як товар або інвестиційний актив і для цілей оподаткування підпорядкований відповідному законодавству. У деяких країнах Bitcoin визнають розрахунковою грошовою одиницею.

“Наприклад, законодавство ЄС в даний час класифікує Bitcoin як “цифрове представлення вартості, яка не підтверджене центральним банком або державним органом і не прив’язане до юридично встановлених валютних курсів і яке може використовуватися як засіб обміну для купівлі товарів і послуг, їх передачі та зберігання, і може набуватися в електронному вигляді. При цьому обмін традиційними валютами на одиницю Bitcoin звільняється від сплати податку на додану вартість”, – зазначив О.Чурій.

Разом з тим в Ізраїлі Bitcoin не підпадає під юридичне визначення валюти ні як фінансове забезпечення, ні як оподатковуваний актив. Щоразу, коли продається Bitcoin, продавець повинен сплатити податок на приріст капіталу.

Народний банк Китаю вважає Bitcoin віртуальним товаром, а не валютою, і його продаж може обкладатися ПДВ. Подібний підхід – у Японії, де Bitcoin визнається цінністю, подібною активу (asset-like values). Його продаж обкладається японським аналогом ПДВ.

В Австралії Bitcoin розглядається як власність, а транзакції з ним – як бартер.

У Канаді Bitcoin взагалі визначається як “нематеріальний актив”, а транзакції з ним – також як бартер.

“Таким чином, в різних країнах Bitcoin класифікують по-різному – як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар тощо. Зі свого боку, Національний банк України поки офіційно не підтримує жодне з наведених визначень”, – сказав Чурій.

Водночас він додав, що НБУ почав діалог з Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, Державною службою фінансового моніторингу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для вироблення спільної позиції щодо правового статусу Bitcoin і його регулювання.

“За участю зазначених державних установ це питання буде розглядатися на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності, яке планується провести до кінця серпня”, – зазначив заступник глави НБУ.

джерело

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *